ข่าวทั่วไป
php มีข้อดีอย่างไร

เสาร์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552


PHP คืออะไร ?

        PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น

        ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น
        ถ้าใครรู้จัก Server Side Include (SSI) ก็จะสามารถเข้าใจการทำงานของ PHP ได้ไม่ยาก สมมุติว่า เราต้องการจะแสดงวันเวลาปัจจุบัน ที่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ในขณะนั้น ในตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่งภายในเอกสาร HTML ที่เราต้องการ อาจจะใช้คำสั่งในรูปแบบนี้
เช่น ไว้ในเอกสาร HTML เมื่อ SSI ของ Web Server มาพบคำสั่งนี้ ก็จะกระทำคำสั่ง date.pl ซึ่งในกรณีนิ้ เป็นสคริปต์ที่เขียนด้วยภาษา perl สำหรับอ่านเวลา จากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วใส่ค่าเวลาเป็นเอาพุท (output) และแทนที่คำสั่งดังกล่าว ลงในเอกสาร HTML โดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะส่งไปยังผู้อ่านอีกทีหนึ่ง

         "อาจจะกล่าวได้ว่า PHP ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อแทนที่ SSI รูปแบบเดิมๆ โดยให้มีความสามารถ และมีส่วนเชื่อมต่อกับเครื่องมือชนิดอื่นมากขึ้น เช่น ติดต่อกับคลังข้อมูลหรือ database เป็นต้น"

         PHP ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1994 จากนั้นก็มีการพัฒนาต่อมาตามลำดับ เป็นเวอร์ชั่น 1 ในปี 1995 เวอร์ชั่น 2 (ตอนนั้นใช้ชื่อว่า PHP/FI) ในช่วงระหว่าง 1995-1997 และเวอร์ชั่น 3 ช่วง 1997 ถึง 1999 จนถึงเวอร์ชั่น 4 ในปัจจุบัน

         PHP เป็นผลงานท•่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Apache Webserver ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Windows 95/98/NT เป็นต้น

ข้อดี เป็นของฟรี และ Server ที่จะนำเว็บไปฝากถูกมาก

         ในสมัยแรกเว็บเป็นแค่การนำเสนอข้อมูล ผู้เขียนเขียนข้อมูลเหมือนที่ผมกำลังเขียน ส่วนผู้อ่านก็มาอ่าน เราเรียกสมัยนั้นว่า Brochure Web (โบชัวร์ เว็บ) การทำเว็บสมัยก่อนอาศัย HTML และ CSS เพื่อจัดรูปแบบ ใส่รูปให้ดูสวยงาม

          แต่ในยุคนี้ เว็บมีลักษณะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า Web Application เว็บสมัยนี้นอกจากการนำเสนอข้อมูล ยังให้บริการได้ด้วย ยกตัวอย่าง Google ก็ให้บริการค้นหาเว็บ, GMail ก็ให้บริการ eMail, Google App ให้บริการ Word Processing (โปรแกรมพิมพ์งาน), Spread Sheet แบบ Excel ฯลฯ เพื่อทำให้เว็บเป็น Web Application ก็ต้องใช้เครื่องมือ HTML, CSS และ ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP, ASP.NET, Java ฯลฯ

          หากคุณต้องการทำเว็บที่โต้ตอบกับผู้ใช้ เช่นมี Form รับข้อมูลจากผู้ใช้ หรือให้บริการผู้ใช้ คุณต้องเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ซึ่งมีข้อดีข้อเสียต่างๆกัน สำหรับผม ผมเลือก PHP

          สรุปแล้ว PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์ ใช้ในการเขียนโปรแกรมในเว็บ เพื่อให้เว็บเป็น Web Application

          ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนเว็บหรือที่เรียกว่า Server side programming language มีหลายตัวเช่น ASP.NET, ASP, ColdFusion, JavaServer Pages(jsp), Perl ฯลฯ แล้ว PHP เหมาะกับคุณหรือเปล่า


ภาพจาก: www.noklek.com/wiki/index.php/PHP_&_MySQL_Bible

PHP คือคำตอบที่คุณกำลังมองหา หากแต่.......

    * ท่านต้องภาษาคอมพิวเตอร์ที่เรียนง่าย เขียนง่าย
    * ท่านต้องการเสียค่าเช่า Web Server ถูกที่สุดแล้ว มี Web Server ให้บริการมากที่สุด
    * ท่านคิดว่าเว็บของท่านอาจต้องย้าย Hardware และ Operating System แล้ว ท่านต้องการภาษาที่ทำงานบน Hardware และ Operating System มากที่สุด
    * ท่านไม่คิดว่าทีมงานที่เขียนเว็บของท่านจะอยู่กับท่านชั่วนิรัญ ท่านต้องการโปรแกรมเมอร์ที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพงและมีจำนวนมาก
    * ท่านต้องการภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เร็ว กินทรัพยากรน้อย
    * ท่านต้องการภาษาคอมพิวเตอร์ที่เป็นโครงสร้าง รองรับการเขียนโปรแกรมที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็น OOP
    * ท่านต้องการภาษาที่เป็น Open Source ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านลิกขสิทธิ์
    * ท่านต้องการภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้ทั่วโลกมากที่สุด มีชุมชนที่ช่วยเหลือกันและกันแบบ Open Source
    * หากท่านยังไม่แน่นใจว่าต้องการอะไรแต่ต้องการเรียนซักภาษาเพื่อใช้งาน

         SQL ย่อมาจากคำว่า Structured Query Language คือ ภาษามาตรฐานกลางที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลด้านต่างๆ โดยที่เราสามารถใช้ SQL ร่วมกับ DBMS ชนิดต่างๆได้ เช่น Access, Oracle เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้อมูลประเภท RDBMS (Relation Database Management System) จะรู้จักภาษา SQL เป็นอย่างดี เราจะใช้ SQL เพื่อจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลได้หลายอย่าง เช่น การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลแบบมีเงือนไข, การเพิ่ม, การลบ และการนำข้อมูลจากตารางหลายๆ ตาราง มาแสดงร่วมกันได้ เป็นต้น

MySQL คืออะไร

         MySQL เป็น SQL Relational Database Management System(RDBMS) เป็น Database ที่ใช้ได้ฟรี ซึ่งใช้ร่วมกํบ PHP ได้ราวกับกิ่งทองใบหยก

         หากคุณเขียนโปรแกรม คุณต้องการที่เก็บข้อมูลไว้ถาวร และหากคุณใช้ PHP แล้ว MySQL ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะเข้ากันได้ดี มีคนใช้มาก ทำให้ขอความช่วยเหลือหรือหาเอกสารอ่านได้ง่าย


เข้าชม : 58292


ข่าวทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      QR-CODE คืออะไร 10 / ก.ย. / 2554
      Web Services คืออะไร 19 / ก.พ. / 2554
      เตรียมให้พร้อมกับ ISBN 13 หลัก 22 / พ.ค. / 2553
      Spam Mail ภัยบนอินเทอร์เน็ตที่ใกล้ตัว 5 / ม.ค. / 2553
      แนวทางแก้ปัญหาอาการ Error ของ svchost.exe 22 / ธ.ค. / 2552